Disclaimer

De werken die op de site www.felixdistribution.nl worden gereproduceerd en ter beschikking van onze internetgebruikers worden gesteld, zijn auteursrechtelijk beschermd.

INTELLECTUEEL EIGENDOM:
Als zodanig, en in overeenstemming met de bepalingen van de Wet op de Intellectuele Eigendom, is alleen gebruik voor privé-gebruik beperkt tot de familiekring toegestaan.

Elk ander gebruik wordt beschouwd als namaak en is strafbaar volgens de Intellectuele Eigendom.

HYPERLINKS :
Hyperlinks kunnen verwijzen naar andere sites dan de site www.felixdistribution.nl. De site www.felixdistribution.nl kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de inhoud van deze andere sites in strijd is met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

De verantwoordelijkheid van www.felixdistribution.nl kan niet direct of indirect worden overgenomen, in welke hoedanigheid en om welke reden dan ook:

in geval van illegaal en in strijd met de wet gebruik door gebruikers van de site van de op de site gereproduceerde werken van de geest,
in geval van onderbreking van de dienstverlening van de site ten gevolge van onderhoudswerkzaamheden of door het gedrag van de gebruikers van de site,
in geval van ontoegankelijkheid en/of onmogelijkheid om de site te gebruiken door een gebruiker van de site,
in geval van schade aan de apparatuur, in welke vorm dan ook, verlies van gegevens, bij verbinding met de site www.felixwood.com.
VERTROUWELIJK :
In overeenstemming met de wet n° 78-17 van 6 januari 1978, zijn de gegevens die op u betrekking hebben uitsluitend bestemd voor FelixDistribution. U hebt het recht op toegang tot en rectificatie en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via het formulier op de site.

WETTELIJKE VERMELDINGEN :
FORESTIA groep SAS
Directeur uitgeverij: FORESTIA SAS
Aandelenkapitaal: 7500 euros
SIRET: 849.163.696.000 16
2 rue de la Carnoy
59130 Lambersart